Local CPA Netherlands

Accountantsverklaring inzake bevorderen duurzame inzetbaarheid

Controleverklaring SNCU SFU Uitzendbureau Bevorderen duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 januari 2020, is de uitzendonderneming jaarlijks verplicht om ten minste 1,02% van (de som van) het feitelijk loon van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase A te besteden aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Als het uitzendbureau zich daar niet aan houdt mag de SNCU boetes en herstelbetalingen opleggen aan bedrijven die de Cao overtreden.

Als het uitzendbureau er voor kiest om zelf de scholing verzorgen moet dit in de jaarrekening worden toegelicht.
Er kan er ook voor worden gekozen om via een accountantsverklaring hierover te rapporteren.

Uitzendkracht en scholing

Ieder uitzendbureau heeft de verplichting jaarlijks een bepaald bedrag aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten te besteden. In plaats van het zelf te besteden, kan een uitzendbureau er voor kiezen om dit budget af te dragen aan de Stichting Doorzaam. Het opgebouwde budget is een collectieve bestedingsverplichting en wordt dus niet voor elke uitzendkracht specifiek en afzonderlijk opgebouwd ( Artikel 30 en 31 CAO voor Uitzendkrachten ).

De SFU ( Stichting Fonds Uitzendbranche ) bestedingen vindt uiterlijk plaats in het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de bestedingsplicht geldt en kan via dit formulier.

Het uitzendbureau kan kiezen om het opgebouwde bedrag geheel of gedeeltelijk zelf te besteden aan scholingsactiviteiten of het niet bestede bedrag af te dragen aan Stichting Doorzaam. Indien er wordt gekozen wordt om zelf te besteden moet dit in de jaarrekening worden toegelicht.

De afdracht van het niet-bestede deel van de 1,02% vindt uiterlijk twee jaar na het jaar waarvoor de bestedingsverplichting
geldt, plaats. (ABU CAO, hoofdstuk 5, artikel 31, lid 2).

De bestedingsverplichting, inclusief de eventuele afdracht, wordt jaarlijks verantwoord in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring.  (Artikel 31 CAO voor Uitzendkrachten).

Controleverklaring Bevorderen Duurzame Inzetbaarheid

Heeft u een accountantsverklaring  Bevorderen Duurzame Inzetbaarheid nodig voor Stichting Doorzaam?

Direct Accountants kan deze voor u verzorgen. We bespreken de mogelijkheden graag met u.

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login