Local CPA Netherlands

Accountantsverklaring NOW-regeling

Accountantsverklaring NOW-regeling

Accountantsverklaring NOW-regeling

Voor de NOW ( Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ) is een controleverklaring nodig van een accountant.

Wij kunnen deze accountantsverklaring voor de NOW regeling verstrekken.

Vanaf 7 september 2020 kan de NOW vaststelling plaatsvinden.

Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen afhankelijk van hun werkelijke omzetdaling, mits zij kunnen aantonen minimaal twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode van drie maanden.

Het ministerie heeft bekendgemaakt dat er een nieuw tijdvak voor de NOW wordt opengesteld in juli, met andere voorwaarden. Daarbij is ook bekendgemaakt dat overlap tussen de aanvraag- en de vaststellingsperiode voorkomen moet worden. Vandaar dat aanvragen tot vaststelling van de eerste termijn niet voor 7 september kunnen worden ingediend.

Tijdig overleg over afsluitingsproces noodzakelijk

Voor bedrijven die hun omzetdaling meten over de periode 1 maart tot en met 31 mei loopt binnenkort de eerste subsidieperiode af.

Hoewel ondernemers niet voor 7 september hun afrekening kunnen indienen is het wel van belang tijdig contact met ons op te nemen om de controle te kunnen voorbereiden.

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login