Local CPA Netherlands

Audit

Heeft u een audit nodig? Dan bent u bij Direct Accountants aan het juiste adres. Wij verrichten de controles voor een groot aantal stichtingen, waaronder gesubsidieerde instellingen. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen en een overzicht van de diensten die wij op audit gebied leveren. Vragen? Wij horen graag van u.

Voorwaarden

Wij kunnen controle opdrachten uitvoeren indien de instelling of stichting voldoet aan de volgende omvang criteria:

 • Omzet onder de 12 miljoen, en;
 • Waarde activa onder de 6 miljoen, en;
 • Het aantal werknemers niet meer dan 50.

Wij verstrekken ook controleverklaringen / assurance-rapporten bij andere verantwoordingen
dan de jaarrekening.

Hierbij valt te denken aan:

 • Productieverantwoording WNO / Jeugdwet
 • Controleverklaring WNT
 • Accountantsverklaring duurzame inzetbaarheid
 • afdrachtsverklaringen (betaling van loonheffingen en/of omzetbelasting)
 • subsidieverklaringen voor gemeenten, Provincies etc.
 • omzetverklaringen (veelal nodig voor aanbestedingen)
 • inleenverklaringen (bij inhuur van zzp-ers)
 • beoordelingsverklaringen (voor reisbureaus, notarissen, gerechtsdeurwaarders)
 • overige verklaringen.
Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login