Local CPA Netherlands

Jaarrekening

De jaarrekening maakt uw financiële positie duidelijk. U weet waar u staat en hoe u daar gekomen bent. Direct Accountants laat het daar alleen niet bij. Er gaat bij Direct Accountants namelijk geen jaarrekening de deur uit zonder dat Direct Accountants u, net als goede navigatie, adviseert over uw bestemming.

Een paar voorbeelden:

 • Wanneer kan dividend uitgekeerd worden?
 • Wat is de ontwikkeling van de brutomarge en de hoogte van de voorraad?
 • Is mijn inkoopbeleid in orde?
 • Hoe kan ik mijn rekening-courant als aandeelhouder het beste aflossen?
 • Heb ik alles fiscaal optimaal geregeld of zijn er zaken die ik anders moet aanpakken?

Daarnaast adviseert Direct Accountants u over:

 • Hoe is mijn pensioen geregeld?
 • Is er een mogelijkheid om een voorziening te vormen voor mijn pensioen?
 • Wat moet ik doen als ik mijn aandelen wil verkopen over bijvoorbeeld 5 jaar?
 • Overdracht van ouder op kind in de toekomst. Moet ik nu al zaken gaan regelen?
 • Hoe kan ik het beste omgaan met mijn wagenpark?
 • Ik wil gaan reorganiseren. Is het mogelijk om alvast een voorziening hiervoor op te nemen?

Direct Accountants begeleidt en ontzorgt u bij het bereiken van de gekozen eindbestemming. Direct Accountants is uw financiële routeplanner. Samen bepalen we de optimale route. Direct Accountants waarschuwt als zich onderweg een probleem voordoet en zoekt dan naar alternatieve routes.

Met Direct Accountants komt u veilig op uw bestemming!

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login