Local CPA Netherlands

MKB

Retail Accountant Houten

Direct Accountants verricht een grote diversiteit van werkzaamheden voor MKB-bedrijven.

Hierbij valt te denken aan de verzorging van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen, de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting. Ook verzorgen wij de aangifte voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor de ondernemer.

Bij groei van de onderneming kan Direct Accountants ondersteunen bij de opzet en inrichting van de financiële administratie. Onze werkzaamheden kunnen dan verder bestaan uit een periodieke controle van de administratie en de samenstelling van de jaarrekening.

Bij verdere groei van de onderneming kan Direct Accountants de controle van de jaarrekening verzorgen.

Direct Accountants heeft geen vergunning van het AFM en kan daardoor accountantsverklaring verstrekken tot onderstaande grens:
De onderneming kan niet bij Direct Accountants terecht als deze voldaan heeft aan 2 van de 3 criteria daaronder wel:

  • Omzet van meer dan 12 miljoen euro
  • Balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
  • Meer dan 50 medewerkers in dienst

Ook als uw onderneming deel uitmaakt van een groter (buitenlands) concern kunnen wij de voor de consolidatie benodigde cijfers opstellen en/of controleren.

Uiteraard kan Direct Accountants ook andere accountantsverklaringen of assurancerapporten voor u verzorgen, uw (financiële) informatiesystemen doorlichten of u ondersteunen in fusie en/of overnametrajecten.

Wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login