Local CPA Netherlands

Accountantsverklaring stichting

Het toonaangevende accountantskantoor voor stichtingen in de regio Utrecht

accountant stichting controleHeeft uw stichting behoefte aan een accountantsverklaring voor de jaarrekening of subsidieverantwoording? Bij Direct Accountants bent u aan het juiste adres.

Wij voeren controles uit voor diverse stichtingen, waaronder die met die met subsidies of die vanuit de statuten dit verplicht zijn.

Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen en een overzicht van de diensten die wij op audit gebied leveren. Vragen? Wij horen graag van u.

Voorwaarden

Wij kunnen controle opdrachten uitvoeren indien de instelling of stichting voldoet aan de volgende omvang criteria:

  • Omzet onder de 12 miljoen, en;
  • Waarde activa onder de 6 miljoen, en;
  • Het aantal werknemers niet meer dan 50.

Wij verstrekken ook controleverklaringen / assurance-rapporten bij andere verantwoordingen
dan de jaarrekening.

Hierbij valt te denken aan:

  • Controleverklaring WNT
  • subsidieverklaringen voor gemeenten, Provincies etc.
  • overige verklaringen.
Contact Direct Accountants
Spitsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login