Local CPA Netherlands

Belastingadvies stichting

Direct Accountants kan u goed adviseren en de fiscale aangiften verzorgen u stichting.

Onze belastingadviseurs zorgen er voor, dat u niet meer belasting betaalt dan noodzakelijk en dat uw wordt ontzorgd. Daarnaast houden wij u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Fiscaal advies maakt deel uit van onze bedrijfseconomische diensten.

Wij staan u bij op vele gebieden. Alles u als bestuurder op fiscaal gebied mee te maken krijgt, valt onder het aandachtsgebied van ons team:

  • Voldoet de stichting nog aan de vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting;
  • De aangifte vennootschapsbelasting;
  • De eventuele aangifte omzetbelasting;
  • (her)structurering van stichtingen;
  • loonbelasting en sociale verzekeringen;
  • Het verkrijgen van de ANBI status om belastingvrij schenkingen te kunnen ontvangen;
  • fiscaal-juridische vraagstukken;

Doe ook u voordeel met het spitsvondige belastingadvies van Direct Accountants. Neem vandaag nog contact met ons op.

Contact Direct Accountants
Spitsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login