Local CPA Netherlands

Bedrijfswaarderingen

Calculator Accountant Belastingadviseur

Direct Accountants kan uw behulpzaam zijn bij de bedrijfswaardering. Wij stellen hierbij een waarderingsrapport op over de waarde van uw onderneming.

Bij een ondernemingswaardering werken we bij Direct Accountants op basis van een drietal methoden:

  • de rendementswaardemethode:
  • de rentabiliteitswaardemethode
  • de DCF (discounted cash flow) methode

Zo presenteren wij u een ondernemerswaarde range door middel van een bedrijfswaarderingsrapport.

De uiteindelijke verkoopprijs is altijd afhankelijk van onderhandeling en zal daardoor nooit eenduidig zijn vast te stellen. Wij kunnen uw daarbij wel spitsvondig adviseren en het aanspreekpunt zijn tussen de jurist, de notaris en de verkopende partij.

Waarderingsmethode zijn gebaseerd op toekomstverwachtingen die wij samen met u in kaart brengen. Daarnaast is de waardering van uw bedrijf afhankelijk van de branche. De verkoop en aankoop van een bedrijf is maatwerk waarbij spitsvondige advisering cruciaal is. Bij Direct Accountants bent hier voor aan het juiste adres.

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login