Local CPA Netherlands

Belastingcodes

Hieronder biedt Direct Accountants u uitleg en inzicht in de belastingcodes.
Heeft u een vraag over belastingzaken?
Dan horen we dat graag van u.

Op de Belastingaangifte staat vaak een aanslagnummer.
Dit aanslagnummer geeft inzicht over de soort aanslag en de periode van de aanslag.

Eerst wordt uw BSN / sofinummer genoemd, een letter en cijfer voor het jaar van de aanslag en een voortgangscijfer.

 

Opbouw niet omzetbelasting of loonbelasting (x= BSN / sofinummer )

xxxx.xx.xxx.letter.jaartal (0=2020, 1= 2021 etc.), voortgang (1=eerste voorlopige aanslag (t/m 5),
6=definitief, 7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag).

Voorbeeld: 1234.56.789.H.06 = Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020.

Bij de opbouw van het omzetbelasting / loonbelasting nummer :
(x= BSN / sofinummer ): xxxxx.xx.xxx.letter.jaartal (0=2020, 1= 2021 etc.),
voortgang (1=eerste voorlopige aanslag (t/m 5),
6=definitief,7 t/m 9 = 1e t/m 3e naheffingsaanslag) en daarna onderstaand nummer:

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal

 

Voorbeeld:

2468.24.680.A.01.9110 = Naheffing loonheffing november 2019
9876.54.321.B.01.0010 = Omzetbelasting januari 2020
1234.12.345.B.01.0240 = Omzetbelasting tweede kwartaal 2020

Weet u alleen het betalingskenmerk, dan kunt u die eerst hier omzetten naar de code.

De code die op de aangifte te vinden is, begint altijd met uw BSN/sofinummer.
Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt met een letter.

 

Letters:

A – Loonheffing naheffing
B – Omzetbelasting
F – Omzetbelasting naheffing
H – Inkomstenbelasting
K – Vermogensrendementsheffing
L – Loonheffing
M – Motorrijtuigenbelasting
O – Omzetbelasting teruggaaf
T – Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg)
V – Vennootschapsbelasting
W – Zorgverzekeringswet
Y – Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z – Overige

Heeft u een vraag over belastingzaken?
Dan horen we dat graag van u.

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login