Local CPA Netherlands

Financieel plan

Direct Accountants kan u financieel plan beoordelen of opstellen en met u beoordelen of uw bedrijfsidee haalbaar is. Wij kunnen ook helpen om financiers te overtuigen geld te verstrekken voor uw onderneming en zo de basis leggen voor uw financieringspitch.

Uitgangspunt voor de financieringsbehoefte is het ondernemersplan. Met gericht marktonderzoek en een concreet marketingplan (onderdeel van uw ondernemingsplan) zorgen wij voor een degelijke onderbouwing van de cijfers.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat met het financieel plan. Aanvullend sparren met een specialist, zoals een accountant, kan helpen de stap naar een financier zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij zijn graag uw sparringspartner.

Wat houdt een financiële planning in?

In een financieel plan geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is nodig om morgen een goede start te kunnen maken met de onderneming?
 • Hoe gaat u de onderneming financieren en tegen welke voorwaarden?
 • Hoeveel winst verwacht u de komende drie jaar?
 • Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten er uit?
 • Hoeveel geld heeft u privé nodig om van te kunnen leven?
 • Wat gebeurt er per maand op uw bankrekening?
 • Komt u niet in de knoop met uw inkomsten en uitgaven?
 • Is het allemaal haalbaar?

Direct Accountants helpt u graag met het opstellen en de advisering over begrotingen voor ondernemingen en stichtingen.

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van de volgende begrotingen:

 • Investeringsbegroting
 • Financieringsbegroting
 • Exploitatiebegroting
 • Liquiditeitsbegroting

Direct Accountant helpt ook u graag met een doortimmerd financieel plan. Wanneer spreken we elkaar?

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login