Local CPA Netherlands

Zorg professionals

direct-accountants-zorgDirect Accountants verricht een grote diversiteit van werkzaamheden voor zorgprofessionals en zorginstellingen.
Wij kunnen helpen om taken te verlichten.

 

Hierbij kunt u denken aan:

–  het controleren van de verslaggeving en het verzorgen van een beoordeling-, danwel samenstellingsverklaring bij de jaarrekening.
–  de verzorging van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen;
–  de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting.

 

Voor kleine zorgaanbieders kan Direct Accountants de jaarrekening op basis van Rjk C3 ‘Kleine zorgaanbieders’ of RJ 655 opstellen. Vanuit de Regeling Jeugdwet is het voor kleine jeugdhulpaanbieders nog steeds nodig om de verslaggevingsregels vanuit RJ 655 te gebruiken.

 

Wij helpen u graag met het opstellen en controleren van de jaarrekening op basis van de geldende regelgeving ( Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

 

Veelal hebben zorgaanbieders ook een beoordelingsverklaring en/of controleverklaring bij de jaarrekening nodig, omdat dit wordt voorgeschreven. Direct Accountants heeft een grote expertise opgebouwd bij het verstrekken van deze verklaringen (WMO-Jeugdwet, Controle WNT, Wlz Nacalculatie). Direct Accountants werkt hierbij veelal samen met het administratiekantoor dat de administratie van de zorgverlener verzorgt.

Uiteraard kan Direct Accountants ook andere controleverklaringen of assurancerapporten die nodig zijn voor u verzorgen of uw (financiële) informatiesystemen doorlichten.

Bij Direct Accountants zit als zorgverlener goed.  Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Contact Direct Accountants
Spitsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login