Als ( kleine ) zorginstelling zijn er een hoop verplichtingen waaronder de controle van de jaarrekening van de zorginstelling en ook de WNT controle, de DigiMV en de controle van de productieverantwoording WMO en/of Jeugdwet. Wij kunnen hierbij van dienst zijn en de controles op deze stukken verzorgen.

Eisen productieverantwoording gemeenten waaronder regio Lekstroom

De gemeenten hanteren voor de WMO en Jeugdwet specifieke (controle-) richtlijnen waarin eisen zijn gesteld waaraan de productieverantwoording moet voldoen. Er is een landelijk protocol waar veel gemeente zich aan confirmeren. Wanneer de betreffende omzet gedurende het verslagjaar 2021 boven de € 125.000 is een accountantsverklaring bij de productieverantwoording verplicht. Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio lekstroom ( waaronder Houten ) is deze accountantsverklaring c.q. controleverklaring al verplicht vanaf €50.000 deze controleverklaring moet worden afgegeven bij de door de instelling opgestelde financiële productieverantwoording.

Wij als accountant kunnen de door de zorginstelling opgestelde productieverantwoording controleren en hierbij een controleverklaring/accountantsverklaring afgeven.

Het doel van de accountantsverklaring is een onafhankelijk deskundige zijn controle op de verantwoording te laten uitvoeren. Middels deze controle zal de rechtmatigheid en de doelmatigheid worden getoetst.

De gecertificeerde accountant zal zijn controle in het bijzonder richten op:

  • rekenkundige juistheid
  • juistheid productie
  • juistheid tarieven
  • levering productie

De productieverantwoording en daarbij behorende accountants-verklaringen moeten voor 1 april 2022 zijn ingediend. Op deze deadline is in beginsel geen uitstel mogelijk.

Heeft u dus WMO en/of jeugdzorg geleverd in 2021 en heeft u een controleverklaring nodig, Direct Accountants kan deze voor u verzorgen, de mogelijkheden bespreken we graag met u.