Als ( kleine ) zorginstelling zijn er een hoop verplichtingen waaronder de WNT controle, de DigiMV, de controle van de produktieverantwoording WMO/Jeugdwet en de controle van de nacalculatie WLZ. Wij kunnen hierbij van dienst zijn en de controles op deze stukken verzorgen ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Eisen nacalculatieĀ  WLZ zorgkantoor Utrecht – Zilverenkruis

Het zorgkantoor hanteert voor de WLZ specifieke (controle-) richtlijnen waarin eisen zijn gesteld waaraan de nacalculatie moet voldoen. Er is een landelijk controleprotocol nacalculatie 2023 waarvan de zorgkantoren gebruik maken.

Wanneer de zorginstelling een omzet heeft onder de 12 miljoen, een balanstotaal onder de 6 miljoen heeft en minder dan 50 medewerkers heeft dan kunnen wij de controle op de nacalculatie WLZ voor uw verzorgen. Uw zorginstelling is in dat geval niet wettelijk controleplichtig voor de jaarrekening, tenzij dit statutair of contractueel is bepaald. Wel zal de jaarrekening moeten voldoen aan de eisen gesteld in de wet marktordening gezondheidszorg (WMG).

Wij als accountant kunnen de door de zorginstelling opgestelde nacalculatie zoals beschikbaar in het NZa aanvragenportaal controleren en hierbij een controleverklaring/accountantsverklaring afgeven.

Het doel van de accountantsverklaring is een onafhankelijk deskundige zijn controle op de verantwoording te laten uitvoeren. Middels deze controle zal de rechtmatigheid en de doelmatigheid worden getoetst.

De gecertificeerde accountant zal zijn controle in het bijzonder richten op:

  • rekenkundige juistheid
  • juistheid van de nacalculatie-opgave
  • Opgenomen bedragen voldoen aan de NZa-regelgeving
  • juistheid tarieven
  • levering de WLZ zorg

De WLZ nacalculatie en daarbij behorende accountants-verklaringen moeten voor 1 juni 2024 zijn ingediend. Op deze deadline is in beginsel geen uitstel mogelijk.

Heeft u dus WLZ zorg geleverd in 2023 en heeft u een controleverklaring nodig, Direct Accountants kan deze voor u verzorgen, de mogelijkheden bespreken we graag met u.