Local CPA Netherlands

Jaarrekening stichting

De jaarrekening maakt de financiële positie van de stichting duidelijk. Het bestuur weet hoe de stichting ervoor staat en hoe het daar is gekomen. Direct Accountants laat het daar alleen niet bij. Er gaat bij Direct Accountants namelijk geen jaarrekening de deur uit zonder dat Direct Accountants u, net als goede navigatie, adviseert over uw bestemming.

Een paar voorbeelden:

 • Hoeveel moet er gereserveerd worden in de bestemmingsreserves?
 • Is er nog een reorganisatievoorziening nodig?
 • Kunnen wij een reserveren in een bestemmingsfonds?
 • Voldoet de jaarrekening aan de ANBI eisen?
 • Houdt het bestuur zich aan de regels van good governance?
 • Heb ik alles fiscaal optimaal geregeld of zijn er zaken die ik anders moet aanpakken?

Daarnaast adviseert Direct Accountants u over:

 • Kan de stichting beter de verslaggevingsregels van RJ640 of van RJK C1 volgen?
 • Is er een mogelijkheid om een voorziening te vormen voor mijn pensioen?
 • Is het mogelijk om voor een stellig voornemen een pensioenvoorziening te vormen?
 • Hoe kan ik het beste omgaan met mijn wagenpark?
 • Ik wil gaan reorganiseren. Is het mogelijk om alvast een voorziening hiervoor op te nemen?

Direct Accountants begeleidt en ontzorgt u bij het bereiken van de gekozen eindbestemming. Direct Accountants is uw financiële routeplanner. Samen bepalen we de optimale route. Direct Accountants waarschuwt als zich onderweg een probleem voordoet en zoekt dan naar alternatieve routes.

Met Direct Accountants komt u veilig op uw bestemming!

Contact Direct Accountants
Spitsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login