Local CPA Netherlands

Stichtingen

direct-accountants-stichting-goed-doel-aDirect Accountants verricht een grote diversiteit van werkzaamheden voor stichtingen. Wij kunnen helpen om taken te verlichten en het besturen van de stichting in kwestie makkelijker te maken.

Hierbij kunt u denken aan:

  • de verzorging van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen;
  • de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting.

Bij groei van de activiteiten kan Direct Accountants ondersteunen bij de opzet en inrichting van de financiële administratie. Onze werkzaamheden kunnen dan verder bestaan uit het periodieke controleren van de administratie en/of de samenstelling van de jaarrekening.

Veelal hebben verenigingen en stichtingen ook een beoordelingsverklaring en/of controleverklaring bij de jaarrekening nodig, omdat de subsidieverstrekker dit voorschrijft. Direct Accountants heeft een grote expertise opgebouwd bij het verstrekken van deze verklaringen. Ook verklaringen op het gebied van rechtmatigheid, welke door subsidiegevers worden voorgeschreven, worden door ons verzorgd. Direct Accountants werkt hierbij veelal samen met het administratiekantoor dat de administratie van de stichting verzorgt.

Uiteraard kan Direct Accountants ook andere controleverklaringen of assurancerapporten die nodig zijn voor u verzorgen of uw (financiële) informatiesystemen doorlichten.

Bij Direct Accountants zit uw stichting goed. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Contact Direct Accountants
Spintsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login