Local CPA Netherlands

Controleverklaring Stichting

hét accountantskantoor voor stichtingen in de omgeving Utrecht

accountant stichting controleHeeft u een controleverklaring bij de stichting jaarrekening nodig? Of bij een specifieke subsidieverantwoording. Dan bent u bij Direct Accountants aan het juiste adres. Wij verrichten de controles voor een groot aantal stichtingen, waaronder gesubsidieerde stichtingen. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen en een overzicht van de diensten die wij op audit gebied leveren.

Voorwaarden

Wij kunnen controle opdrachten uitvoeren indien de instelling of stichting voldoet aan de volgende omvang criteria:

  • Omzet onder de 12 miljoen, en;
  • Waarde activa onder de 6 miljoen, en;
  • Het aantal werknemers niet meer dan 50.

Wij verstrekken ook controleverklaringen / assurance-rapporten bij andere verantwoordingen
dan de jaarrekening.

Hierbij valt te denken aan:

  • Controleverklaring WNT
  • subsidieverklaringen voor gemeenten, Provincies etc.
  • overige verklaringen.

Vragen? Wij horen graag van u.

Contact Direct Accountants
Spitsvondige adviezen
Offerte
Link naar Exact Online
SnelStart Accountant Houten
Loket Accountant Houten
e-boekhouden Houten Direct Accountant
Twinfield Accountant Houten
Direct Accountants NMBRS login